Person planerar sin handikappersättning

Handikapp­ersättning

 

Observera att handikappsersättning inte längre går att ansöka om. Istället går det att ansöka om merkostnadsersättning. Det är en ny ersättning som ersätter handikappsersättningen.
Handikappersättning är en särskild socialförsäkringsförmån som man kan ha rätt till vid funktionshinder. (1) Syftet med handikappersättningen är att täcka de extra kostnader som uppstår på grund av funktionsnedsättningen. Ett annat syfte är att ge ersättning för hjälpbehov i den dagliga livsföringen. Daglig livsföring kan inkludera arbete och studier. (2)

rätt till ersättning för extra kostnader

Rätt till handikappersättning föreligger om man har fått sin funktionsförmåga nedsatt för avsevärd tid i sådan omfattning att man har betydande merkostnader. (3) Merkostnaderna måste överstiga 12 768 kronor per år. Dessutom ska merkostnaderna föreligga under en period av minst ett år.(4)
Beroende på merkostnadernas storlek föreligger rätt till ersättning på tre nivåer. Nivåerna är baserade på prisbasbeloppet. (5) För 2018 är de:

 • 1 365 kronor per månad (lägsta)
 • 2 010 kronor per månad (mellan)
 • 2 616 kronor per månad (högsta)

Rätten till handikappersättning omprövas i samband med beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller allmän ålderspension samt vid ändrade förhållanden.(6)

Handikappersättningen är inte skattepliktig.
Ansökan om handikappersättning görs hos Försäkringskassan.

Bilaga till ansökan om handikappersättning:
Exempel på specifikation av merkostnader pga funktionsnedsättning:

1. Läkemedel (motsvarande högkostnadsskyddet),  2 200 kr

2. Sjukvård (motsvarande högkostnadsskyddet),  1 100 kr

3. Stödstrumpor egenavgift (200 kr/halvår),  400 kr

4. Sjukresor (motsvarande högkostnadsskyddet),  1 400 kr

5. Telefonkostnader (färdtjänst, läkare, myndigheter),  900 kr

6. Slitage interiör,  1 500 kr

7. Slitage kläder (handskar, jack-, rock- och tröjärmar),  3 500 kr

8. Slitage sängkläder,  2 000 kr

9. Tvättkostnader (kläder, sängkläder),  950 kr

10.  Förbrukning soppåsar (för förbrukade inkontinenshjälpmedel 15×25 stycken a 17 kr),  255 kr

11. Förbrukning toalettpapper (spec; 5 st a 5 kr/vecka),  1 300 kr

12. Förbrukning rengöringsmedel och övriga städartiklar, (spec; 4 st a 50 kr/år)  500 kr

13.  Boendekostnad,  10 500 kr

 • utrymme för medicinsk utrustning
 • rörelseutrymme (rullstol)
 • spec; 10 kvm 880 kr/mån

14. Elkostnader,  1 000 kr

 • värmekostnader, pga nedsatt cirkulation och temperaturreglering
 • höj- och sänkbar säng

15. Egen bil i det dagliga livet,  2 200 kr

 • 5 % av Prisbasbeloppet

__________

Total summa: 29 705 kr

Fotnoter
 1.  48 kap 1 § Socialförsäkringsbalken
 2.  48 kap 2 § Socialförsäkringsbalken; Försäkringskassans Vägledning 2012:2, Version 1, s 9 f.
 3.  50 kap 4 § 3 p Socialförsäkringsbalken
 4.  Försäkringskassans Vägledning 2012:2, Version 1, s 22, 24
 5.  50 kap 11 § Socialförsäkringsbalken
 6.  50 kap 14 § Socialförsäkringsbalken
Författare: Monica Seifert Palmlund
Jurist
Datum: 2018-03-23
Share This