Person planerar sin handikappersättning

Handikapp­ersättning

 

Handikappersättning är en särskild socialförsäkringsförmån som man kan ha rätt till vid funktionshinder. 1)48 kap 1 § Socialförsäkringsbalken Syftet med handikappersättningen är att täcka de extra kostnader som uppstår på grund av funktionsnedsättningen. Ett annat syfte är att ge ersättning för hjälpbehov i den dagliga livsföringen. Daglig livsföring kan inkludera arbete och studier. 2)48 kap 2 § Socialförsäkringsbalken; Försäkringskassans Vägledning 2012:2, Version 1, s 9 f.

rätt till ersättning för extra kostnader

Rätt till handikappersättning föreligger om man har fått sin funktionsförmåga nedsatt för avsevärd tid i sådan omfattning att man har betydande merkostnader. 3)50 kap 4 § 3 p Socialförsäkringsbalken Merkostnaderna måste överstiga 12 768 kronor per år. Dessutom ska merkostnaderna föreligga under en period av minst ett år.4)Försäkringskassans Vägledning 2012:2, Version 1, s 22, 24
Beroende på merkostnadernas storlek föreligger rätt till ersättning på tre nivåer. Nivåerna är baserade på prisbasbeloppet. 5)50 kap 11 § Socialförsäkringsbalken För 2018 är de:

  • 1 365 kronor per månad (lägsta)
  • 2 010 kronor per månad (mellan)
  • 2 616 kronor per månad (högsta)

Rätten till handikappersättning omprövas i samband med beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller allmän ålderspension samt vid ändrade förhållanden.6)50 kap 14 § Socialförsäkringsbalken

Handikappersättningen är inte skattepliktig.
Ansökan om handikappersättning görs hos Försäkringskassan.

Bilaga till ansökan om handikappersättning:
Exempel på specifikation av merkostnader pga funktionsnedsättning:

1. Läkemedel (motsvarande högkostnadsskyddet),  2 200 kr

2. Sjukvård (motsvarande högkostnadsskyddet),  1 100 kr

3. Stödstrumpor egenavgift (200 kr/halvår),  400 kr

4. Sjukresor (motsvarande högkostnadsskyddet),  1 400 kr

5. Telefonkostnader (färdtjänst, läkare, myndigheter),  900 kr

6. Slitage interiör,  1 500 kr

7. Slitage kläder (handskar, jack-, rock- och tröjärmar),  3 500 kr

8. Slitage sängkläder,  2 000 kr

9. Tvättkostnader (kläder, sängkläder),  950 kr

10.  Förbrukning soppåsar (för förbrukade inkontinenshjälpmedel 15×25 stycken a 17 kr),  255 kr

11. Förbrukning toalettpapper (spec; 5 st a 5 kr/vecka),  1 300 kr

12. Förbrukning rengöringsmedel och övriga städartiklar, (spec; 4 st a 50 kr/år)  500 kr

13.  Boendekostnad,  10 500 kr

  • utrymme för medicinsk utrustning
  • rörelseutrymme (rullstol)
  • spec; 10 kvm 880 kr/mån

14. Elkostnader,  1 000 kr

  • värmekostnader, pga nedsatt cirkulation och temperaturreglering
  • höj- och sänkbar säng

15. Egen bil i det dagliga livet,  2 200 kr

  • 5 % av Prisbasbeloppet

__________

Total summa: 29 705 kr

Författare: Monica Seifert Palmlund
Jurist
Datum: 2018-03-23

FOTNOTER   [ + ]

Share This