Ledsagning

 

Efter en ryggmärgsskada kan det vara svårare att ta sig ut i samhället. Den fysiska miljön lägger hinder i vägen för ett biobesök eller promenad runt kvarteret. Omständigheterna kan göra att man blir isolerad och inte kan leva ett självständigt liv. En möjlig lösning är då s.k. ledsagning.

Ledsagning är, enligt Socialstyrelsens terminologi, en ”insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning”.1)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s9. Det finns två typer av ledsagning. Den ges antingen som bistånd med stöd av socialtjänstlagen eller med stöd av LSS. Det övergripande syftet – oavsett lagstiftning – är att bryta den isolering som kan uppstå på grund av en funktionsnedsättning och öka möjligheterna att delta i samhällslivet.2)Prop 1992/93:159 s. 6, 74 och 178; Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 9, 11.

Ansökan om ledsagning görs hos kommunen.

Aktiviteter utanför hemmet

Ledsagning är knuten till aktiviteter utanför hemmet.3)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 9, 11. Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd.4)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 11. Ledsagning ska göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller bara att promenera.5)Prop 1979/80:1, s 301; Prop 1992/93:159, s 6, 74, 178; Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 11.

Ledsagning omfattar inte omvårdnad.6)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 11. Vid behov kan man dock få hjälp med förflyttningar, på- och avklädning, hjälp vid måltider och toalettbesök i samband med själva ledsagningen. Hjälp med tvätt eller inköp av matvaror ingår däremot inte. Detta är insatser som normalt omfattas av hemtjänsten.7)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 11.

Två typer av ledsagning

Ledsagning enligt LSS, s.k. ledsagarservice, är en av de av insatser som kan beviljas de personer som omfattas av lagen.8)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 8. Ledsagarservice kan erbjudas personer som omfattas av lagen men som inte har personlig assistans. Ledsagarservicen är avgiftsfri.9)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 10.

Ledsagning enligt socialtjänstlagen kan ingå som en del i ett beslut om hemtjänst/boendestöd eller beviljas som en enskild insats.10)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 9. Ledsagning är exempel på en sådan social tjänst som ska underlätta för den enskilde att bo hemma.11)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 11. Ledsagning som bistånd ska utformas så att det stärker möjligheterna att leva ett självständigt liv.12)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 11. Ledsagning med stöd av socialtjänstlagen kan debiteras en avgift. Om och hur en avgift debiteras avgör respektive kommun.13)Socialstyrelsen, Ledsagning enligt LSS och SoL, Kartläggning av kommunernas insatser 2010, s 8.

Författare: Monica Seifert Palmlund
Jurist
Datum: 2018-02-09

FOTNOTER   [ + ]

Share This