Nyheter

NoSCoS i Lönköping

 

Publicerad 2018-01-01
The Nordic Spinal Cord Society (NoSCoS) håller konferens vartannat år och värdskapet
alterneras mellan de nordiska länderna. Senast anordnades den i Linköping. Här är ett referat skrivet av Mikael Waller, ST-läkare, Sunderby sjukhus.

Referat (pdf-format)

Smärta efter ryggmärgsskada

 

Inom kort kommer vi att publicera information om smärta här på vår sida. Smärtor av olika slag är tyvärr vanligt förekommande efter en ryggmärgsskada och kan påverka både rehabilitering, funktion och livskvalitet. Redan nu kan ni beställa ”Smärthandboken” på nätet. Författare är Cecilia Norrbrink fysioterapeut och docent vid Karolinska Institutet.

Boken ger information om vanligt förekommande smärttyper, hur smärtan uppstår, hur den klassificeras, hur man kan behandla smärtan inklusive egenvård samt tips och råd från framstående forskare och från personer som lever med ryggmärgsskada och smärta.

 

Beställ boken här

Mat, vikt & hälsa

 

Publicerad 2017-10-05
Nu finns en helt nyskriven broschyr på temat ”Mat, vikt och hälsa för dig med ryggmärgsskada”.
Broschyren är skriven av Anna-Carin Lagerström och har bland annat följande underrubriker:

– Ett friskare och lättare liv
– Många går upp i vikt
– Vad är en bra vikt?
– Förbränningen minskar
– BMI
– Hur gör jag för att minska vikten
– Tallriksmodell för lågförbrukare

Ladda ner broschyren här

Att åldras med ryggmärgsskada

 

Publicerad 2017-09-08
Rehabiliteringsläkaren Sophie Jörgensen från Skånes universitetssjukhus disputerade i september med en avhandling som belyser livssituationen bland äldre personer som levt länge med en ryggmärgsskada. Sammantaget är resultaten positiva och visar att man kan leva ett gott liv upp i hög ålder, trots en långvarig funktionsnedsättning. Avhandlingen visar också på aspekter som är viktiga att fokusera på i uppföljningsprogram riktade till dessa personer, och är ett första steg mot att skapa rehabiliteringsinsatser skräddarsydda för äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada.

Avhandlingen går att ladda ner här .
Det går bra att kontakta Sophie Jörgensen, sophie.jorgensen(at)med.lu.se för en tryckt version.

Internationella Ryggmärgsskadedagen

 

Publicerad 2017-09-05
Hurra för oss! Idag är det den Internationella Ryggmärgsskadedagen. Denna dag har instiftats av ISCoS för att öka medvetenheten om ryggmärgsskador bland allmänheten världen över. Du kan läsa mer om detta på http://www.worldsciday.org/

Vi uppmärksammar detta genom att bjuda på tårta på Ryggmärgsskaderehabiliteringarna i Skåne (Orupssjukhuset), Göteborg (Högsbo), Linköping, Stockholm (R18 och RSS) Uppsala och Umeå.

Här i den virtuella världen firar vi det genom att bjuda på kunskap. Idag lanserar vi vår forskningsblogg. Charlotte Sjöberg, som har en bakgrund i neurovetenskaplig forskning och själv har en ryggmärgsskada, kommer att skriva artiklar om intressant forskning som pågår världen över. Redan idag kan du läsa hennes första inlägg om den implantatstudie som just nu pågår i Skandinavien med Stockholm som bas.

Share This