Förväntad funktion​

 

Denna animation ger en grov överblick vilken aktivitetsförmåga en person med respektive skadenivå kan förvänta sig. I överblicken utgår vi från en genomsnittsperson med en komplett skada. Det finns dock stora individuella skillnader. Faktorer som kan bidra till att man inte uppnår dessa kan vara uttalad spasticitet,  kontrakturer, smärtor, övervikt, ålder och/eller andra fysiska eller psykiska besvär. Däremot kan unga personer med viga leder uppnå mera. Även vad det gäller hjälpmedel finns det stora skillnader.

Share This