MIKAEL

Mikel arbetar som läkare inom rehabmedicin. Med sina egna erfarenheter som ryggmärgsskadad har han en djupare förståelse för sina patienter och deras situation.

Rim

När Rim var 16 år flyttade hon från Dubai till Sverige i hopp om en bättre framtid. Idag arbetar hon ideellt med att hjälpa nyanlända flyktingar att integrera sig i det svenska samhället.

Jesper

Jesper är en aktiv friluftskille som satsar på rullstolsbasket. Han är fritidsledare och ägnar mycket tid till att göra aktiviteter tillsammans med sin familj.

Frida

Frida är utbildad socionom vilket hon har stor nytta av i sitt jobb som kund- och personalansvarig. Hon är också intresserad av mode och inredning.

Martin

Martin har en lång karriär bakom sig som journalist, både före och efter skadan. Han är sångare i ett countryband och har ett genuint vinintresse.

Ingrid

Möten med människor är viktigt för Ingrid som arbetar ideellt som uppsökare för Rg Aktiv Rehabilitering. Ett av Ingrids största intressen är att dansa!

Share This