Timglaset Pod

 

I Timglaset Pod intervjuar Yasmin Nilson och Max Arehn personer med fängslande livsöden. Vad intervjupersoner har gemensamt är att de lever med någon slags funktionsnedsättning.

”Vi startade Timglaset Pod i syfte att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Men framför allt startade vi podcasten med tanke på alla människor med fängslande livsöden som vi har fått möta, från det att vi båda drabbades av ryggmärgsskada.”

Timglaset tilldelades 2016 STIL-priset ”Hjärter Ess”, som årligen delas ut till personer eller grupper som synliggör STIL:s hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Juryns motivering lyder:
Årets pristagare skapar porträtt av människors självklara och vardagliga kamp för ett värdigt liv. I närmare femtio timslånga radiointervjuer ger de utrymme åt bland annat aktivister, elitidrottare, medieprofiler och kulturpersonligheter som alla på olika sätt är profiler i den funktionshinderpolitiska kampen.

Årets pristagare ger möjlighet till fördjupade erfarenheter och historier som annars inte uppmärksammas i media, eller bara flimrar förbi som korta artiklar. Genom att ge röst till de som själva berörs och ge dem tiden att själva få berätta sin historia, synliggör årets pristagare erfarenheter som tidigare varit osynliggjorda. För att på så vis ha gjort världen lite större, tilldelas Yasmin Nilson och Max Arehn bakom Timglaset Pod 2016 års Hjärter Ess.

Share This