Om ryggmärgsskada.se

 

Webbplatsen www.ryggmärgsskada.se är skapad för att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada. På webbplatsen samlar och sprider vi tillförlitlig medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. Målet är att höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada, anhöriga och allmänheten om vad en ryggmärgsskada innebär och hur man minskar riskerna för sekundära komplikationer.

De medicinska texterna är skrivna av personer med medicinsk utbildning och erfarenhet av rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.

Projektet startade hösten 2016 och avslutades i mars 2020.


Projektet leds av:
Stiftelsen Spinalis

Medsökande organisation: RG Aktiv Rehabilitering

Samarbetsorganisationer: Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Universitetssjukhuset i Linköping, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Skånes universitetssjukhus och Personskadeförbundet RTP

Projektet finansieras av: Arvsfonden

Stiftelsen Spinalis

Stiftelsen Spinalis är en allmännyttig stiftelse vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Spinalis driver både egna projekt och stöttar andras. Historien om stiftelsen Spinalis började 1984 när narkosläkaren Claes Hultling dyker på en sten och bryter nacken. Ryggmärgsskadan gjorde det svårt att fortsätta arbeta som läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och han väljer därför att ägna sitt liv åt rehabiliteringsmedicin för personer med ryggmärgsskada.
Stiftelsen Spinalis har genom ett brett stöd från enskilda bidragsgivare, fonder och näringslivet finansierat en stor del av ryggmärgsskadeforskningen som bedrivs inom Karolinska Institutet och Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm.

RG Aktiv Rehabilitering

En förening för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. Genom åren har RG Aktiv Rehabilitering fungerat som en bro mellan vården och vardagen för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. I den verksamhet som RG Aktiv Rehabilitering bedriver är det förebilder som själva lever med en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar som är nyckelfigurer. Det är personer som är specialiserade på att förmedla hur du tillgodogör sig de förmågor som krävs för att du verkligen ska kunna ta befäl i ditt liv.

Arvsfonden

Ryggmärgsskada.se finansieras av medel från Arvsfonden.  Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd – projektstöd och lokalstöd. De projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år.  Det är myndigheten Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheterna sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

Share This