Komma i kontakt!

 

Känner du behov av att prata med någon som gått igenom något liknande som du?

Genom vårt formulär kan du komma i kontakt med en uppsökare från RG Aktiv Rehabilitering. Uppsökarna är personer som själva lever med ryggmärgsskada och som har lång erfarenhet av att möta nyskadade och andra som har frågor eller funderingar.

Du kan även gå med i någon av facebook-grupperna Vi som har en ryggmärgsskada eller Anhöriga och ryggmärgsskadade.


 
 
 
 
 
 

    

Beskriv i korta drag din skadenivå och eventuella komplikationer

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Share This