Vårdprogram

 

Ett vårdprogram är regionala eller nationella skriftliga överenskommelser för hur vårdgivare ska hantera utredning, diagnosticering, behandling, remittering och uppföljning av en viss sjukdom hos patienter. Målet med att ha vårdprogram är att patienter skall bemötas på samma sätt, oavsett var de söker vård inom regionen/landet. I Sverige finns det inga nationella vårdprogram för ryggmärgsskada. Däremot har några regioner publicerat regionala program. Det mest heltäckande vårdprogrammet publicerades av Region Stockholm i juni 2020.

Regionala vårdprogram för ryggmärgsskada:

Listan kommer att uppdateras.

Share This