Spinalistips

 

Många personer med ryggmärgsskada har själva blivit experter på sin funktionsnedsättning. De har blivit uppfinningsrika och påhittiga vad det gäller hjälpmedel och knep och knåp som underlättar vardagen. Idag visar webbplatsen Spinalistips tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från fler än 100 personer som har en ryggmärgsskada. 

Dorothee Riedel och Elisabeth Lagerkrans är eldsjälarna bakom detta projekt. De är arbetsterapeuter och har i många år arbetat med personer med ryggmärgsskada. En stor del av deras yrkeskunskap baseras på all erfarenhet och tips som de har fått av sina patienter. De vet att de bästa idéerna och tipsen som underlättar vardagen har personerna med ryggmärgsskada själva kommit på.

Det kändes angeläget att samla dessa värdefulla tips och idéer och göra de tillgängliga på nätet så att fler kunde låta sig inspireras. Webbplatsen Spinalistips startades 2005 av Stiftelsen Spinalis med medel från Arvsfonden. Översättningen till engelska har finansierats av Stiftelsen Promobilia och under en period bidrog även NHR-fonden.

Spinalistips riktar sig till personer med ryggmärgsskada, deras familjer, och rehabpersonal. Syftet är att inspirera till kreativitet och utveckling av egna lösningar och inte minst – att se personer med funktionsnedsättningar som experter.

 

Share This