RG Aktiv Rehabilitering

 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) fungerar som en bro tillbaka till livet för personer med ryggmärgsskada och deras anhöriga. Här kan de få kunskap, inspiration och motivation för att lättare kunna hantera sin livssituation. Som patient med en nyförvärvad ryggmärgsskada är det ofta svårt att ta in all ny information man får på sjukhuset. Ofta är det lättare att ta till sig samma information om den kommer från en förebild, det vill säga en person som en gång varit i samma situation, som själv lever med en ryggmärgsskada och som kan förstå, ställa andra frågor och förmedla egna erfarenheter.

Vad RG erbjuder ryggmärgsskadade

 • Uppsökande verksamhet
  För många är första kontakten med RG ett besök av en förebild, som gör ett besök på sjukhuset – ett så kallat uppsök.
 • Kurser och läger
  Efter rehabiliteringen på sjukhuset kan vägen fortfarande vara lång till en hanterbar vardag. Där fungerar RG som en bro mellan vården och vardagen. På RG:s kurser är målet en självständigare och tillfredsställande vardag och medlet är träning, kunskap och förebilder.
 • Rehabträning
  I Stockholm och Göteborg erbjuds rehabträning under vår- och höstterminerna.
 • Friluftsliv
  RG erbjuder paddling och skridskokälkåkning i Stockholm och i övriga landet i samarbete med andra föreningar.
 • Att vara ledare
  När du som lever med ryggmärgsskada själv kommit längre i din rehabilitering är du välkommen att engagera dig som förebildsledare på RG:s läger och kurser och/eller i den uppsökande verksamheten.
 • Kick
  RG:s medlemstidning Kick innehåller artiklar som berör och inspirerar många. Tidningen ges ut i pappersformat en gång per år och artiklar läggs ut löpande på webbplatsen www.kick.se.

Se fler filmer på YouTube, sök på ”RG Aktiv Rehabilitering” eller ”RG Friluft”. 

Share This